Avisos 05 de September, 2012

Actualització d'Adobe Photoshop CS6

Adobe ha publicat un butlletí de seguretat per informar d'una actualització de seguretat pel seu producte Adobe Photoshop CS6. La actualització publicada soluciona dues vulnerabilitats de nivell crític, que podrien permetre prendre el control de la màquina afectada.

Execució de codi arbitrari.

 

  • Adobe Photoshop CS6 (13.0) i versions anteriors per a Windows i Macintosh.

Solució

 

  • A Photoshop, seleccioneu Ajuda>Actualitzacions.
  • S'iniciarà l'Adobe Application Manager (Gestor d'Aplicacions Adobe).
  • Seleccioneu Adobe Photoshop CS6 i feu clic a Actualitzar

 

  • APSB12-20: dues vulnerabilitats crítiques de tipus desbordament de memòria intermèdia, podrien permetre a un atacant comprometre el sistema afectat.
    • CVE-2012-4170
    • CVE-2012-0275

 

Publicat a: Avisos