Avisos 16 de March, 2012

Actualitzacions de productes Cisco

El fabricant d'equips de xarxa i comunicació Cisco, ha publicat sis avisos de seguretat, amb la finalitat de solucionar diverses vulnerabilitats als seus equips i components d'aplicació.

Recursos afectats:
Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances.
 Mòduls ASA Services per a Cisco Catalyst 6500 Series.
 Cisco PIX Security Appliances
 Mòdul Firewall Services per a Cisco Catalyst 6500 Series
 Clients finals amb sistema operatiu Windows i navegadors compatibles amb ActiveX que s'hagin connectat a una VPN mitjançant un producte Cisco ASA.
 

Impacte:

Execució remota de codi i denegació de servei.


Solució:

Consultar els butlletins de seguretat publicats per Cisco, i aplicar els pegats públics del fabricant pels productes afectats.


Detall:
 

Publicat a: Avisos