Publicacions 14 de November, 2013

Guia sobre com actualitzar de forma segura les teves aplicacions

A quins riscos i amenaces estan exposats els nostres ordinadors? Com podem minimitzar aquests riscos?

En l’actualitat, el nombre d’aplicacions instal·lades en dispositius i màquines ha augmentat considerablement, juntament amb el nombre de dispositius que tenim a casa, a la oficina, als equipaments públics, etc. Aquest fet augmenta la exposició a possibles riscos en la protecció de la informació que emmagatzemem en aquestes màquines.

 

Les vulnerabilitats són falles del programari informàtic que exposen el nostre dispositiu a possibles infeccions de malware, entre d’altres. Per minimitzar aquests riscos, en aquesta guia es recullen les recomanacions i instruccions més rellevants per a mantenir el teu programari actualitzat.

Publicat a: Publicacions > Manuals i guies