Avisos 01 de October, 2013

Múltiples vulnerabilitats a Citrix CloudPortal Services Manager

Citrix ha publicat diverses actualitzacions de seguretat per Citrix CloudPortal Services Manager que solucionen múltiples vulnerabilitats.

Impacte
 
Desconegut fins el moment.
 
Productes afectats
 
CloudPortal Services Manager 10
Cortex 8.x
Cortex 9.0
Cortex 9.1
 
Solució
 
Aquestes vulnerabilitats s'han solucionat en la actualització acumulativa 3 per Citrix CloudPortal Services Manager 10.0. Citrix recomana aplicar la actualització acumulativa 3 o 4 tan aviat com sigui possible.
  
Detall
 
Múltiples vulnerabilitats a Citrix CloudPortal Services Manager. Aquestes vulnerabilitats afecten a totes les versions de Citrix CloudPortal Services Manager, també conegut com Cortex , fins la versió 10.0 (inclosa) amb la versió limitada d'actualització acumulativa 2 aplicada i tenen un impacte i vectors d'atac desconeguts. 
 
CVE-2013-2933
CVE-2013-2934
CVE-2013-2935
CVE-2013-2936
CVE-2013-2937
CVE-2013-2938
CVE-2013-2939
CVE-2013-2940
 
Referències
 
Citrix CloudPortal Services Manager Multiple Security Updates
Publicat a: Avisos