Avisos 27 de November, 2013

Vulnerabilitat a HP Service Manager

S'ha identificat una vulnerabilitat a HP Service Manager i ServiceCenter.

Impacte
 
Execució remota de codi.
 
Productes afectats
 
HP Service Manager v7.11, v9.21, v9.30, v9.31 i v9.32
HP ServiceCenter v6.2.8
 
Solució
 
HP ha publicat una actualització per tal de resoldre la vulnerabilitat. Aquestes poden ser descarregades del servei HP Software Support Online (SSO).
 
Detall
 
HPSBGN02942 rev. 1: Vulnerabilitat a HP Service Manager i ServiceCenter que pot permetre a un atacant remot l'execució de codi. 
     o Identificador CVE: CVE-2013-4844
 
Referències
 
HPSBGN02942 rev. 1 - HP Service Manager and ServiceCenter, Remote Code Execution
Publicat a: Avisos