Catàleg de serveis

Els serveis del CESICAT s’adrecen al següent públic objectiu:

  1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, amb una atenció especial als col·lectius amb més riscos de seguretat de la informació, com són els infants, joves, gent gran i altres col·lectius de recent incorporació a la xarxa.
  2. Els professionals i les entitats privades, amb una atenció especial a les PIME i altres organitzacions de reduïda dimensió.
  3. Les Administracions Públiques, amb una atenció especial als governs locals de Catalunya de petita i mitjana població.
  4. Les universitats i els centres de recerca, amb independència de la seva naturalesa pública o privada.