Què és el CESICAT

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009.

La missió del Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya és: Garantir una Societat de la Informació Segura per a tots a Catalunya, operant un Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.

El Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya s’estructura al voltant de quatre objectius estratègics principals:

  • Executar l'estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
  • Suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
  • Promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.
  • Increment de la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació.

Dintre d’aquests objectius estratègics, es constitueix la Fundació Pública 'Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya' com a entitat auxiliar i instrumental del govern de la Generalitat de Catalunya i dels ens que la composen.

La forma jurídica del CESICAT és la de 'fundació del sector públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya'.

Estatuts de la Fundació CESICAT

Memòria 2013

Memòria 2014